ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER

Disse generelle vilkår og arrangørens særlige rejsebetingelser er en del af aftalen. De generelle rejsebetingelser er aftalt mellem Researrangörsföreningen i Sverige og Sveriges Konsumentverket den 1. september 2014. Særlige rejsevilkår er angivet i kursiv. Hvis rejsebetingelserne er modstridende gælder de generelle rejsebetingelser, medmindre de særlige rejsevilkår er gunstigere for den rejsende.

De kombinerede rejsetjenester, der tilbydes, er en pakkerejse i henhold til direktiv (EU) 2015/2302. Derfor er du omfattet af alle EU-rettigheder, der gælder for pakkerejser. Norden Travel Services AB (Org.no: 556745-8475) er fuldt ansvarlig for at sikre, at pakkerejser som helhed  er gennemført korrekt. Hertil kommer, at Nordic Travel Services AB ved lov har en beskyttelse til at tilbagebetale dine betalinger, og når transporten er inkluderet i pakkerejsen, skal du sikre din hjemtransport, hvis de eller de er insolvente. Mere information om kernerettigheder i henhold til direktiv 2015/2302 [EU 2015/2302]

For vores danske gæster har Nordcotours stillet rejsegarantisikkerhed til Svenska Kammarkollegiet

1 AFTALEN

Aftalen indeholder oplysninger om det nuværende rejsearrangement, og at de rejsende skal følge "vigtigt at vide", der findes på www.Nordcotours.dk og rejsevilkårene.

1.1 Arrangøren er ansvarlig for den rejsende for, hvad denne har krav på som følge af aftalen. Ansvaret gælder også for sådanne sager, som skal udføres af en anden end arrangøren. Hvis en forhandler er part i aftalen, er han ansvarlig for rejsen på samme måde som arrangøren.

1.1.1 Hovedrejsende er den person i hvis navn aftalen er gjort. Hovedrejsende nævnes først i rejsedokumenterne eller på en anden klar måde. Hovedrejsende er ansvarlig for betaling i henhold til aftalen. Alle ændringer og aflysninger skal foretages af hovedrejsende. Undtagelser kan gøres, hvis hovedrejsende bliver alvorligt syg og ikke kan foretage ændringen eller aflysning. Hovedrejsende er ansvarlig for at arrangøren får korrekte reservationsoplysninger for andre rejsende omfattet af aftalen.

1.1.2 Hvis rejsende er under 18 år og rejser uden en forældremyndig, skal dette fremgå ved reservation. Certifikater, der viser godkendelse fra alle forældremyndige, skal sendes til arrangøren inden betaling af rejsen foretages.

 1.1.3 Hovedrejsende skal sikre, at korrekte kontaktoplysninger gives. Dette er af største vigtighed, så hovedrejsende kan nås ved at sende bekræftelse på kvittering og billet samt vigtige meddelelser såsom ændring af afgangstider. Eventuel refusion vil blive foretaget til hovedrejsende.

1.3.1 Kun de tjenester, der er anført på reservationsbekræftelsen / rejsekuponen / billetten, er inkluderet i pakken. Hvis en tjeneste er blevet reserveret i forbindelse med rejsen, men ikke på rejsedokumentet, bør den betragtes som ikke-pakkede tjenester. For eksempel forbindelse fly til hovedflyvningen i pakken.

 1.1.4 Børn og unge under 16 år må ikke rejse uden voksen.

1.2 Arrangøren skal holde den rejsende informeret om forhold, der er relevante for den rejsende, der er knyttet til aftalen.

1.3 Rejse for tilslutning eller særlige arrangementer er kun omfattet af aftalen, hvis den sælges eller markedsføres sammen med hoved arrangementet for en fælles pris eller for separate priser i forbindelse med hinanden.

1.4 Aftalen er bindende for parterne, når arrangøren har bekræftet rejsendes ordre skriftligt, og den rejsende har betalt til aftalt tid i overensstemmelse med arrangørens anvisninger. Tilbagetrækningsret gælder ikke for aftaler om pakkerejser.

1.5 Arrangøren skal straks bekræfte den rejsendes bestilling.

1.5.1 Når der sendes en reservationsbekræftelse og / eller en billet i papirformular, tilføjes et administrationsgebyr. Der opkræves ikke noget gebyr, hvis den rejsende selv arrangerer trykning. I forbindelse med booking sendes bookingbekræftelse og / eller billet til den e-mail-adresse, der var angivet på reservationstidspunktet. Billetten er personlig og kan ikke overføres.

1.6 Ønsker er ikke garanteret.

1.7 Den rejsende er forpligtet til at kontrollere reservationsbekræftelsen / rejsedokumenterne, så snart de er modtaget, og at alle oplysninger er korrekte, herunder at navnene er stavet korrekt og svarer til passet. Eventuelle fejl skal indberettes hurtigst muligt. Arrangøren forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr svarende til de faktiske omkostninger ved korrigering af forkerte data samt en rimelig kompensation for det ekstra arbejde, som korrektionen medfører. Hvis fejlen afhænger af arrangøren eller af dens ansat, skal korrektionen foretages uden omkostninger for den rejsende.

1.7.1 Rebooking skal betragtes som en annullering af tidligere foretaget booking og efterfølgende ny booking.

1.8 Rejsende, der af en eller anden grund ikke ankommer i tide til afgang af flyet og / eller helt eller delvis afgår og ikke gør brug af booket rejse, mister retten til hele pakkerejsen og alt inklusive. Restitution, helt eller delvist, af rejseprisen, gives ikke.

2 BETALING AF PRISEN FOR REJSEN

2.1 Den rejsende skal betale prisen for rejsen senest den dato, der er angivet i aftalen. Prisen skal angives på sådan en måde, at den fulde pris er tydeligt angivet. Prisen skal indeholde alle tjenester i aftalen, samt obligatoriske tillæg, skatter og afgifter.

 

2.1.1 Et depositum på 2000 KR pr. person skal være hos for rejsearrangøren inden i hænde inden for en time efter bestillingsdatoen. Medmindre andet er angivet, skal den endelige betaling af den reserverede rejse være hos rejsearrangøren senest 21 dage før afrejse. I tilfælde af afrejse for en booket rejse er inden for 21 dage, skal den fulde pris blive betalt ved reservationen. Betalingen skal kunde bekræftes efter anmodning. Da aftalen er bindende, når depositum er betalt, er det vigtigt, at alle rejsende kontrollerer, at alle oplysninger i bestillingen er korrekte. Hvis betalingen ikke er afgivet i overensstemmelse med ovenstående vilkår, har Nordcotours ret til at finde kontrakten som aflyst og vil tage et afbestillingsgebyr i henhold til afsnit 3.1 - 3.1.4. Bemærk at hvis depositum ikke er Nordcotours til rådighed inden inden for en time forbeholder Nordcotours sig ret til at annullere rejsen.

 I tilfælde, hvor afbestillingsforsikring er underskrevet, skal de underskrives samtidig med, at rejsen er booket og begynder samtidig med, at de betales i forbindelse med registreringsafgiften. Disse kan ikke annulleres eller refunderes. Forudbetalt afbestillingsforsikring kan ikke fjernes eller tilføjes, efter at depositummet er betalt, og ikke efter depositum er betalt.

Vi anbefaler alle rejsende at tegne afbestillingsforsikring, der koster 250 DKK for voksne og 125 DKK for børn mellem 2 og 11 år. Denne beskyttelse giver dig blandt andet ret til at bestille din rejse gratis uden nogen grund i mere end 30 dage tilbage til din afrejse. Alle rejsende i reservationen skal have underskrevet beskyttelse for at den skal finde anvendelse. Den nye tur skal være booket på internettet eller hos en sælger og ikke diskonteret, uspecificeret eller et billigere alternativ. Forhåndsbestilte aktiviteter som golfpakker og sådanne eller særlige arrangementer på rejsemål er ikke inkluderet i gratis afbestilling. Ombookingen skal gælde for alle bookede bookinger og ikke individuelle rejsende i samme booking. 

2.2 Arrangøren må ikke kræve en endelig betaling af rejseprisen tidligere end 40 dage før afrejse, med mindre andet er aftalt.

2.2. 1 Charterrejser, skal være fuldt indbetalt inden for 21 dage før afrejse. Hvis rejsen reserveres mindre end 21 dage før afrejse, skal rejsen betales straks.

Ved booking af almindelige pakkerejser og booking af kun fly, gælder flyselskabets betalingsbetingelser. Slutbetaling kan kræves direkte ved booking og tidspunktet for den endelige betaling kan ændres af flyselskabet med kort varsel.

Ved booking af hotelophold som led i en regelmæssig pakkerejse gælder hotellets betalingsbetingelser. Slutbetaling kan kræves direkte ved booking.

2.3 I forbindelse med bookingbekræftelsen kan arrangøren udstede et første afdragsgebyr (registreringsgebyr). Registreringsgebyret skal være rimeligt i forhold til prisen på rejsen og omstændighederne generelt.

2.4 Hvis den rejsende ikke betaler rejseprisen i overensstemmelse med aftalen, har arrangøren ret til at opsige aftalen og beholde registreringsgebyret som erstatning, medmindre dette er urimeligt.

3 DEN REJSENDES RETT TIL AFBESTILLING

3.1 Den rejsende har ret til at annullere rejsen som beskrevet nedenfor. Arrangøren forbeholder sig ret til at anmode om erstatning fra den rejsende for omkostningerne som følge af annulleringen3.1.1 Ved afbestilling tidligere end 21 dage før afrejse skal rejsende betale registreringsgebyret som afbestillingsgebyr.

3.1.2 Ved afbestilling derefter, men tidligere end 14 dage før afrejse, skal rejsende betale 50% af rejseprisen, men det laveste registreringsgebyr.

3.1.3 Ved afbestilling derefter, men tidligere end 8 dage før afrejse, skal rejsende betale 75% af rejseprisen, dog mindst registreringsgebyret.

3.1.4 Hvis afbestillingen annulleres inden for 8 dage før afrejse, skal rejsende betale hele billetprisen.

3.1.5 Hvis den rejsende ikke ankommer til det tidspunkt og det sted, der er angivet for afgang, kan han / hun ikke deltage i eller afslutte rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, som f.eks. gyldigt pas, nødvendige visa osv. Nordcotours har ret til at beholde den samlede pris på turen.

Afbestillingsforsikring vil ikke blive refunderet ved afbestilling af enhver grund. 

3.2 Rejsende, der har en afbestillingsforsikring, har ret til at annullere rejsen som følger:

- Afbestillingsaftalen skal være tegnet hos Nordcotours.

- Ved afbestilling under 3.2 er rejsende ikke berettiget til refusion af prisen for afbestillingsforsikring.

3.2.1 Hvis rejsende har afbestillingsforsikring, kan rejsen i tilfælde, der er angivet i 3.2.2, annulleres med det gebyr, der vises i arrangørens katalog, brochure eller hjemmeside. Nordcotours ekspeditionsgebyr er i øjeblikket SEK 200 pr. person samt  at afbestillingsforsikring vil ikke blive refunderet.

3.2.2 Afbestilling kan foretages for den rejsende, dennes ægtefælle / sammenlevende, den rejsende eller dennes ægtefælle eller sammenlevendes familie i arveklasse 1 og 2 eller personer, som den rejsende i fællesskab bestilte rejsen sammen med før afrejse, men efter aftalen er blevet bindende til den rejsende i henhold til punkt 1.5, pludselig for en alvorlig sygdom eller ulykke, og denne begivenhed er sådan, at den rejsende ikke rimeligt kan udføre rejsen. Sygdommen skal være akut og dermed en tilstand, der ikke har været kendt på tidspunktet for booking. Sygdommen eller ulykken skal være certificeret af en lægeattest, hvor aflysning af rejsen er kraftigt anbefalet. 

3.2.3 Annullering kan ske, hvis en anden begivenhed påvirker den rejsende, efter at aftalen er blevet bindende i henhold til afsnit 1.5, og hvis begivenheden er så forstyrrende for den rejsende, at det ikke med rimelighed kan være nødvendigt for den rejsende at fuldføre rejsen. Rejsende skal ikke have været i stand til at undgå ulykken eller have vidst eller burde have vidst om begivenheden, da rejsen blev bestilt. Eksempel på en sådan begivenhed kan være en brand i den rejsendes eget hjem. 

3.2.4 Afbestilling kan ske, hvis den person, som rejseren i fællesskab bestilte turen afviser sin tur i henhold til afsnit 3.2.2 eller 3.2.3, og det er urimeligt for den rejsende at tage turen uden den anden persons. 

3.2.5 Rejsende som aftalt om fælles indkvartering med en anden rejsende / andre rejsende, der aflyste rejsen i henhold til punkt 3.2.2 - 3.2.4, har ret til at modtage indkvartering af samme standard som i aftalen eller tilsvarende hotel / facilitet i værelse / lejlighed som er tilpasset det resterende antal rejsende uden yderligere omkostninger. Hvis der ikke findes en sådan indkvartering, skal indkvarteringen ske i henhold til aftalen uden yderligere omkostninger for den rejsende. Nordcotours forbeholder sig dog ret til at begrænse denne bestemmelse, hvis enkeltgebyret overstiger 5.000 dkk. Pr. uge, og opkræve den rejsende at betale forskellen mellem 5.000 dkk. og det faktiske enkeltrums tillæg eller tilbyde den rejsende gratis afbestilling eller ombooking af rejsende.

 

De, der har delt bolig (del af en dobbeltværelse eller lejlighed) med en anden rejsende, der afbestiller deres rejse, skal betale enkeltværelse supplement, hvis afbestillingsforsikring ikke findes. 

Afbestilling foretaget i henhold til betingelserne beskrevet i afsnit 3.2.1 - 3.2.5 skal bekræftes skriftligt af den relevante kompetente myndighed, f.eks. læge eller forsikringsselskab. Lægeattest i tilfælde af akut sygdom, ulykke eller død og i givet fald familiecertifikat skal være Nordcotours tilgængelig senest 10 dage efter, at afbestillingen er foretaget. Certifikatet skal godkendes af Nordcotours før tilbagebetaling kan finde sted. Certifikatet skal indeholde alle relevante oplysninger om sygdommen / ulykken som:

(a) lægens udtrykkelige mening om at ikke deltage i et kontraktreguleret rejsearrangement
b) diagnose
c) dag for førstebehandling / undersøgelse
d) dato for enhver behandling / undersøgelse, der ligger til grund for lægens skøn at rejse.
e) Attesten skal skrives på officielt brevpapir med lægens underskrift. 

En forudsætning for en eventuel tilbagebetaling er imidlertid, at den rejsende har købt en separat afbestillingsforsikring i forbindelse med booking af rejsen. Maksimalt seks personer gælder på samme booking (for særlige arrangementer og forudbestillede aktiviteter gælder særlige afbestillingsregler). Restitutionen udbetales altid til hovedrejsende. 

3.2.6 Rejsen skal afbestille rejsen så hurtigt som muligt, efter at årsagen til annullering er opstået og bliver kendt. 

3.3 Afbestilling skal ske som følger: Kontakt Nordcotours på info@nordcotours.se. 

3.4 Efter annullering skal beløbet tilbagebetales straks, dog senest 14 dage efter aflysning, forudsat at den nødvendige dokumentation er fremsendt af den rejsende. 

3.4.1 Eventuel refusion vil blive foretaget til den person, der er udpeget som hovedrejsende ved booking. I tilfælde hvor betalingen er foretaget med kredit- eller betalingskort, refunderes det kort, hvor rejsen blev betalt. 

3,5 Reserverede arrangementer som udflugter, udlejningsbil, begivenheder eller lignende annulleres og refunderes i henhold til de særlige regler, der blev meddelt på tidspunktet for bookingen. Bemærk de særlige regler, der gælder for golfspil: Afbestilling af bookede start tider skal ske 45 dage før afrejse. Afbestilling mindre end 45 dage før afrejse, bliver opkrævet med 100 % af udgangsprisen. 

3.6 Særlige afbestillingsregler gælder for grupperejser.

 3.7 Afbestilling af regelmæssige rejser

Ved afbestilling af pakkerejser og flyrejser med ruteflyvning skal passagererne betale registreringsgebyret som afbestillingsgebyr. Desuden gælder flyselskabets vilkår for aflysning og tilbagebetaling. Sådanne ture er ofte ikke refunderebare. Visse runddture og andre arrangementer kan tillade tilbagebetaling. Skatter og afgifter refunderes ikke.

Ved annullering af et hotel som led i en regelmæssig pakkerejse gælder hotellets betingelser for afbestilling og refusion.

 

4 REJSENDES ÆNDRING AF REJSE

4.1 Rejsende har ret til at ændre aftalen, hvis arrangøren er enig. Ændringer i aftalen kan medføre ekstra omkostninger for den rejsende for arrangøren eller andre.

 4.1.1 For de ekstraomkostninger, der bliver af ændringer foretaget af den rejsende, skal rejsende betale mindst ækvivalenten af rejsearrangørens omkostninger, dog mindst 200 dkk

5 REJSENDENS ret til at overgive aftalen

5.1 Rejseren kan overdrage aftalen til enhver, der opfylder alle betingelserne for at deltage i rejsen. Rejsende skal informere arrangøren eller forhandleren om overførslen i god tid før afrejse.

5.1.1 En sådan betingelse kan f.eks. være en partner eller underleverandør til Nordcotours i overensstemmelse med gældende regler skal acceptere et af rejsende. 

5.2 Den forhenværende rejsende og den nye rejsende er solidarisk ansvarlige overfor arrangøren eller forhandleren for alle resterende udestående omkostninger for rejsen og for ekstraomkostninger, højst 500 DKK. Beløbets begrænsning er ikke gyldigt, hvis arrangøren kan vise, at de faktiske omkostninger ved overførslen beløber sig til et højere beløb, der så skal betales 

5.2.1 I tilfælde af overdragelse af en kontrakt og den følgende rejse foretages opkræves den rejsende et gebyr på 500 DKK per overførsel og person  i op til 7 dage før afrejse og ændringer mindre end 7 dage før afrejse koster 1000 DKK, ud over eventuelle omkostninger fra arrangørens underleverandører.  Bemærk dog, at hvis det er samme dag som afgang, vi kan ikke garantere, at navneændringen kan gennemføres. Pakkerejser og ruteflyvninger kan kun overføres, hvis flyselskabet tillader det. For sådan overførsel gælder de respektive flyselskabers vilkår og betingelser, herunder betingelser for overførselsgebyr. 

 

6 ARRANGØRENS ÆNDRINGER FØR AFREJSEN

6.1 Arrangørens ret til at ændre vilkårene i aftalen

6.1.1 Arrangøren kan kun ændre vilkårene i aftalen til den rejsende ulempe, hvis det fremgår af aftalen, at det kan ske.

6.1.2 Hvis arrangøren har til hensigt at opsige aftalen eller ændre vilkårene i aftalen, skal arrangøren hurtigst muligt underrette den rejsende og i så fald oplyse denne om retten til at trække sig ud af aftalen i overensstemmelse med afsnit 6.4. 

6.1.3 Forbehold og ændringer

Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre oplysningerne i kataloget / brochuren og hjemmesiden, og andre oplysninger inden der opnås enighed med rejsen. Nordcotours tager forbehold for tryk- og korrekturfejl.

 

Arrangøren forbeholder sig også ret til at ændre vilkårene for aftale for rejsen efter aftalens indgåelse. For sådanne ændringer gælder bestemmelserne i "(Lov om pakkerejser) - svensk Lag om paketresor" § 11 og § 12.

Citat i dansk oversættelse fra denne lov. Den svenske tekst er den gældende:

"§ 11 Vilkår for aftale kan kun ændres til rejsendes ulempe, hvis det fremgår af aftalen, at dette kan ske. Prisen kan kun hæves, hvis aftalen klart angiver, hvordan den nye pris skal fastlægges. Prisen kan kun øges på grund af 1. Ændringer i transportomkostninger. 2. Ændring i skatter, afgifter eller gebyrer i forbindelse med tjenester inkluderet i rejsen. 3. Ændringer i valutakurser, der påvirker arrangørens omkostninger for rejsen. Prisen må ikke forhøjes i løbet af de sidste 20 dage før den aftalte afrejsedato. En kontraktlig betingelse om, at prisen kan ændre sig, kan ikke være ensidig for den rejsende ulempe.

§12 Rejsende kan opsige aftalen, hvis arrangøren erklærer at denne ikke vil opfylde sine forpligtelser, og kontraktbrud er afgørende for den rejsende. Rejsende kan også trække sig ud af aftalen, hvis kontraktbetingelserne ændres i henhold til § 11, og ændringen er afgørende for den rejsendes ulempe. " 

6.1.4 Hvis arrangøren har til hensigt at ændre kontraktvilkårene eller bryde aftalen, skal arrangøren straks informere den rejsende og samtidig oplyse om retten til at trække sig ud af aftalen i overensstemmelse med 6.1.2. 

6.2. Ændring af pris

6.2.1 Stiger omkostningerne for arrangøren, efter at aftalen er blevet bindende for parterne, kan arrangøren hæve prisen på rejsen med et beløb svarende til de stigende priser hvis disse afhænger af:

(a) ændringer i transportomkostningerne

(b) ændringer i skatter, afgifter eller gebyrer i forbindelse med tjenester inkluderet i rejsen, eller

(c) ændringer i valutakurser, der påvirker arrangørens omkostninger for rejsen.

6.2.2 Pris kan forhøjes med et beløb svarende til den rejsendes andel af omkostningsstigningen arrangør påvirkes af ved gennemførelsen af aftalen, forudsat at denne stigning i omkostningerne til den slags, der er angivet i (a) - (c) ovenfor i dette stykke. Hvis en sådan afgift i henhold til punkt (a) ovenfor er fx SEK 100 for hver rejsende, forhøjes rejsens pris med samme beløb. Arrangøren skal på den rejsendes anmodning dokumentere, hvordan prisforhøjelsen er beregnet. Prisstigning på (a) - (c) i dette punkt gælder kun samlede omkostningsstigninger over DKK 100.

6.2.3 Rejsens pris vil blive reduceret, hvis arrangørens udgifter for de ovennævnte grunde, reduceres med i alt mindst DKK 100.

6.2.4 Arrangøren skal hurtigst muligt informere rejsende om prisændringer. Prisen må ikke hæves, og heller ikke at blive reduceret i løbet af de sidste 20 dage før den aftalte afrejsedato. 

6.3. Tidsplan ændres

6.3.1 Tidspunktet for afgang og returrejse i reservationsbekræftelsen er kun foreløbig. Arrangøren skal angive de afgangstider, der gælder for rejsen, så hurtigt som muligt og senest 20 dage før afrejse. For ruteflyvninger kan afgangstider ændres med kort varsel.

6.3.2 Hvis de afgangstider, der er angivet for afgangs eller returrejse, afviger fra de foreløbige afgangstider, der er angivet i reservationsbekræftelsen med mere end 8 timer, har rejsende ret til at trække sig ud af aftalen. Ellers gælder de generelle rejsevilkår for arrangørens ændringer før afrejse.

Hvis rejsende ønsker at udøve sin ret til at trække sig tilbage fra aftalen i henhold til foregående afsnit, skal der gives meddelelse herom til arrangøren inden for en rimelig frist fra den dato, hvor rejsende modtog oplysninger om afgangstiderne. Afgangstiderne og returrejse kan ændres flere gange før afrejse. 

6.4 Rejsendes ret til at trække sig tilbage fra aftalen

6.4.1 Rejseren kan trække sig tilbage fra aftalen, hvis arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser, og kontraktbrud er af afgørende betydning for den rejsende.

6.4.2 Den rejsende skal inden for en rimelig frist informere arrangøren eller forhandleren, hvis man ønsker at trække sig ud af aftalen som beskrevet ovenfor. Hvis den rejsende ikke gør det, vil denne miste sin ret til at trække sig fra aftalen. 

6.5 Rejsendes ret til erstatnings rejse

6.5.1 Hvis rejsende afbryder aftalen i henhold til punkt 6.4, har han ret til en anden pakkerejse af samme eller højere kvalitet, hvis arrangøren kan tilbyde dette. Hvis rejsen accepterer en billigere erstatnings rejse, har den rejsende ret til en kompensation for prisforskellen.

6.5.2 Hvis rejsende afstår fra sin ret til en returflyvning eller det ikke kan tilbydes, skal rejsende refunderes det beløb, der er betalt i henhold til kontrakten, snarest muligt, men senest 14 dage efter frafaldet.

6.5.3 Bestemmelserne i punkt 6.5.1 og 6.5.2 gælder også, hvis arrangøren ikke ordner rejsen uden at den rejsende er skyldig i det.

6.6 Rejsendes ret til erstatning ved arrangørens rejse aflysning.

6.6.1 I tilfælde, der henvises til i punkt 6.5, er rejsende berettiget til erstatning fra arrangøren, hvis det er rimeligt.

6.6.2 Retten til erstatning på grund af annullering af rejsen eksisterer ikke, hvis arrangøren viser:

(a) at færre personer end et minimumsnummer, der er angivet i kontrakten, har tilmeldt sig rejsen og den rejsende inden for en frist, der er angivet i aftalen, skriftligt meddeles, at rejsen er blevet annulleret

b) rejsen kunne ikke gennemføres på grund af en forhindring ud over arrangørens kontrol, som det med rimelighed ikke kunne forventes at have taget hensyn til, da kontrakten blev indgået, og konsekvenserne heraf ikke rimeligt kunne undgås eller overvindes. 

6.6.3 Hvis afhængigt af, at tredje part er anvendt af rejsearrangøren, at rejsen er blevet aflyst, er arrangøren ikke ansvarlig for erstatningskrav i henhold til afsnit 6.6.1 og 6.6.2, hvis den part, arrangøren har anvendt, også er fri ifølge denne bestemmelse. Det samme gælder, hvis årsagen kan henføres til en anden part i et tidligere afsnit.

 

Mindste antal

Nordcotours har ret til at annullere rejsen uden skades erstatning, hvis nogen af punkterne a) - d) nedenstående mindste antal er opfyldt. Rejsende skal informeres skriftligt senest 14 dage før afrejsen. 

a) Hvis det mindste antal rejsende ikke er nået for de angivne luftfartøjs typer. Luftfartøjs type: Airbus 319 med minimum 130, Airbus 320 med minimum 150, Airbus 321 med minimum 200, B737-400 med minimum 153, B737-700 med minimum 148, B737-800 med minimum 170, B757-200 med minimum 200, B737- 900 med minimum 190. Ved rejser med andre flytyper end dem, der er nævnt ovenfor, anvendes flytype af tilsvarende størrelse til beregning af mindste antal. 

c) Hvis mindre end 50 rejsende til hver indkvarterings alternativ på rejsedestinationen, der er angivet på rejsendes reservationsbekræftelse 

d) Hvis mindre end 20 rejsende for hver rundrejse tur 

Hvis en rejse, som arrangøren har ret til at aflyse i henhold til det foregående punkt, er inkluderet i en række rejser, har arrangøren også ret til at indstille andre rejser, der er inkluderet i samme serie, forudsat at rejseren meddeles hurtigst muligt og ikke senere end angivet ovenfor. 

6.7 Arrangøren og rejsendes ret til at ikke benytte aftalen i tilfælde af indgrebshændelser mv.

6.7.1 Både arrangøren og den rejsende har ret til at trække sig ud af aftalen, efter at aftalen er blevet bindende for parterne på eller nær destinationen eller langs den planlagte rute med katastrofe, krigshandling, generalstrejke eller andet indgreb, der har væsentlig indflydelse på rejsens gennemførelse eller betingelserne for rejsedestinationen på rejse tidspunktet.

6.7.2 For at undersøge om begivenheden er af så alvorlig karakter som nævnt ovenfor, bør der konsulteres nordiske eller internationale myndigheder.

 

7 ARRANGØRENS ÆNDRINGER EFTER UDREJSE

7.1 Ikke gemmenførte præstationer

7.1.1 Hvis en væsentlig del af de aftalte tjenester ikke kan leveres efter afrejse, skal arrangøren sørge for passende erstatningsordninger uden yderligere omkostninger for den rejsende. Hvis arrangøren ikke kan tilbyde dette, kan arrangøren tilbyde lavere kvalitetsmuligheder i kombination med rimelige prisreduktioner. Den rejsende må kun afvise sådanne alternativer, hvis disse ikke kan betragtes som sammenlignelige med dem, der ville blive leveret i henhold til aftalen, eller hvis den tilbudte prisreduktion ikke kan betragtes som rimelig.

Hvis en rejsetjeneste ikke udføres i henhold til aftalen, skal arrangøren afhjælpe fejlen inden for en rimelig frist. Arrangøren er imidlertid ikke forpligtet til at afhjælpe fejlen, hvis det er umuligt, eller hvis afhjælpe ville medføre uforholdsmæssige omkostninger. Hvis arrangøren ikke løser fejlen, kan den rejsende have ret til prisreduktion eller erstatning.

I tilfælde af fejl, som væsentligt påvirker udførelsen af pakkerejsen, og som arrangøren ikke har løst inden for en rimelig frist, kan rejseren opsige aftalen og kan også have ret til prisnedsættelser eller erstatning.

7.1.2 Kan kompensationsordninger ikke tilrettelægges eller afviser rejsende på acceptable grunde sådanne ordninger, skal arrangøren, hvis det er hensigtsmæssigt og uden ekstra omkostninger for den rejsende, giver tilsvarende transport tilbage til afgangsstedet eller til enhver andet sted godkendt af den rejsende.

7.1.3 Hvis en ændring i aftalen i det første eller andet afsnit, er en forringelse for den rejsende, har denne, hvis rimeligt, ret til reduktion og skadeserstatning.

7.2 Andre fejl og mangler

7.2.1 I tilfælde af andre fejl i de aftalte ydelser end dem, der er nævnt i afsnit 7.1, har rejsende ret til fradrag og erstatning, med mindre fejlen ikke skyldes den rejsende.

7.2.2 Den rejsende har ikke krav på erstatning, hvis arrangøren viser, at fejlen skyldes et forhold udenfor arrangørens kontrol, som denne ikke med rimelighed kunne have forudset, da kontrakten blev indgået, og hvis følger arrangøren ikke med rimelighed kunne have undgået eller overvundet eller hvis fejlen skyldes uundgåelige og ekstraordinære begivenheder. Uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder henviser til andre forhold end arrangørens kontrol, såsom alvorlige sikkerhedsspørgsmål som krig, terrorisme, udbrud af alvorlig sygdom eller naturkatastrofer og pludselige opstået politiske eller juridiske beslutninger såsom ændringer i adgangen til luftrummet, tilbagetrækning eller landingstilladelse eller ændret adgangsregler, som arrangøren ikke har kunnet påvirke eller undgå.

 

7.2.3 Hvis fejlen skyldes tredje part anvendt af arrangøren, er arrangøren ansvarlig for erstatning i henhold til disse vilkår og betingelser, hvis han eller hun har ansat ville være fritaget ifølge denne bestemmelse. Det samme gælder, hvis fejlen skyldes en anden part i et tidligere afsnit af arrangementet..

7.2.4 I tilfælde af fejl, der skyldes under omstændighederne beskrevet i 7.2.2 og 7.2.3, skal arrangøren straks give den rejsende den nødvendige assistance.

7.3 Omfanget af skaden

7.3.1 Skader under disse forhold omfatter erstatning for ejendomsskade, erstatning for personskade og skade på ejendom. Det er rejsendes pligt at begrænse skaden så vidt muligt. Hvis der er ingen anden begrænsning ifølge pakkerejselovgivningen eller anden obligatorisk lovgivning, er arrangørens ansvar for skade begrænset til tre gange pakkerejseprisen. Denne begrænsning gælder dog ikke for personskade eller skader, der er forårsaget forsætligt eller uagtsomt.

 

8 REKLAMATION OG AFHJÆLPNING

8.1 Rejseren må ikke påberåbe sig i de aftalte ydelser, hvis den rejsende ikke underretter arrangøren eller forhandleren om fejlen inden for en rimelig frist, efter at den rejsende har bemærket eller fjernet fejlen. Dette skal ske, hvis det er muligt på rejsedestinationen.

 

8.1.1 Eventuelle klager på rejsen skal ske straks til Nordcotours personale, så arrangøren kan rette op om årsagerne til utilfredsheden straks og på stedet. Ved fastsættelsen af en eventuel pris reduktion eller erstatning for skader tages det i betragtning for tidspunktet den rejsende har klaget, og om en sådan meddelelse vil have betydet, at arrangøren kunne have rettet fejlen.

Klager skal afgives senest to måneder efter hjemkomst til: Nordcotours kundeservice, Liljeholmsvägen 16C, 117 61 Stockholm Sverige eller til: info@nordcotours.se  

8.2 Uanset punkt 8.1 kan rejsende påberåbe fejl, hvis arrangøren eller forhandleren har handlet groft uagtsomt eller i strid med ære og samvittighed.

8.3 Hvis rejsende under rejsen har en berettiget klage, skal arrangøren eller dennes lokale repræsentant umiddelbart arbejde for at finde en løsning. 

9 REJSENDENS ANSVAR UNDER REJSEN

9.1 Arrangørens anvisninger

9.1.1 Den rejsende skal følge anvisningerne for turenes gennemførelse. De gives af rejselederen eller af en anden person, som arrangøren bruger. Rejseren er forpligtet til at respektere de regler for rejse, der gælder for rejsen og på rejsemålet, og at handle så, at andre rejsende eller andre ikke forstyrres. Hvis rejsende overtræder dette, kan arrangøren opsige aftalen.

9.2 Rejsendes ansvar for skade

9.2.1 Rejsende er ansvarlig for eventuelle skadeerstatninger, der voldes arrangøren, forårsaget af skader forårsaget af rejsende gennem uagtsomhed.

9.2.2 Manglende overholdelse af instruktioner eller bestemmelser fra arrangøren kan udgøre uagtsomhed i henhold til afsnit 9.2.1 

9.3 Den rejsende er ansvarlig for formaliteter
9.3.1 Den rejsende er ansvarlig for at overholde de nødvendige formaliteter for rejsens gennemførelse, såsom besiddelse af gyldigt pas, visum, vaccinationer, forsikring. 

9.3.2 Den rejsende er ansvarlig for alle omkostninger på grund af mangler i sådanne formaliteter, som f.eks. hjemtransport på grund af manglende pas, medmindre fejlen skyldes ukorrekte oplysninger fra arrangøren eller forhandleren.
9.3.3 Den rejsende er ansvarlig for at modtage og forstå oplysninger fra arrangøren eller forhandleren.

9.3.4 Rejsende er ansvarlig for og tager sig selv den beskyttelse, der skønnes nødvendig, såsom ansvars, ulykkes og rejseforsikring. 

9.4 Fravær fra arrangementet

 

9.4.1 Den rejsende, der ikke deltager i begivenheden efter rejsens påbegyndelse, skal informere arrangøren eller hans repræsentant.

9.4.2 Rejsende, der afviger fra arrangementet ifølge, punkt 9.4 ikke er berettiget til en tilbagebetaling af de dele af rejsen, der ikke anvendes.

10. ARRANGØRENS FORPLIGTELSE TIL AT YDE BISTAND

Hvis den rejsende er i vanskeligheder under rejsen, er arrangøren forpligtet til at yde passende bistand uden unødig forsinkelse. En sådan bistand kan f.eks. være information om sundheds- og sygehustjenester, lokale myndigheder og konsulær støtte. Arrangøren har ret til at opkræve et rimeligt gebyr for sådan bistand, hvis situationen skyldes forsætligt eller ved forsømmelighed hos den rejsende.

11 LØSNING AF UENIGHED

11.1 Parterne bør bestræbe sig på at løse tvister vedrørende fortolkning eller anvendelse af aftalen gennem forhandlinger. Hvis parterne ikke kan enes, skal sagen prøves af Allmänna reklamationsnämnden i Sverige eller av svensk domstol. 

 12. HOTEL / IKKE BRUGT SENG

Kun rejsende, der er vist på reservationsbekræftelsen / billetten, kan indkvarteres i værelset / lejligheden. Rejsende, der har en eller flere tomme senge i værelset / lejligheden, har ikke ret til at rumme en anden person.

13. KUN FLY

13.1 Når man kun køber en flyvetur, afbestilles rejsen, medmindre afgang bruges / anvendes. Det er ikke muligt at bruge kun hjemrejse som en enkelt tur.

 

13.2 Rejsende, der har købt kun fly, er ansvarlige for at kontakte Nordcotours på rejsemålet for kontrol af afgangstider for hjemrejsen 24 timer før afrejse. Rejsende er også forpligtet til at være tilgængelig på det mobiltelefonnummer, der er anført i reservationen, da ændringer kan meddeles via SMS.

14. USPECIFIERET REJSE

14.1 En uspecificeret tur er ikke en nedsat regelmæssig tur, men et specielt rejsearrangement med særlige forhold. En uspecificeret rejse betyder, at den flyvning, der præsenteres i Nordcotours program, er den samme, men ikke indkvartering. Indkvarteringen er angivet ved ankomst til destinationen. Indkvarteringen kan være hvor som helst på den annoncerede destination, og det er ikke garanteret at hotellet er en del af Nordcotours faste hotelprogram. Indkvartering kan ske på et hotel / gæstehus / privat værelse eller i en lejlighed.

Indkvarteringen kan være af meget enkel standard.

Arrangøren garanterer privat bad og toilet.

Selv om hotellet skulle tilbyde måltider, er ikke måltider inkluderet i prisen.

Aircondition og pengeskab er ikke inkluderet.

Rengøring under opholdet er normalt ikke inkluderet.

Ændring af indkvartering kan forekomme en eller flere gange under opholdet.

Arrangøren kan ikke tage sig af forstyrrelse som f.eks igangværende byggearbejde.

Rejsende, der rejser alene, skal betale ekstra for at få enkeltværelser.

Prisen inkluderer ikke lufthavnstransport og indkvartering, retur tilbage til lufthavn ved afrejse eller mellem indkvarteringer i tilfælde af ændring af indkvartering under opholdet.

Ønsker kan ikke efterkommes.

Arrangøren garanterer, at kun op til 4 personer på en booking bliver indkvarteret i samme hotel.

Guide service er begrænset

Vi anbefaler, at alle, der har krav til deres bolig, vælger en specificeret bolig. Vi anbefaler rejsende med funktionshæmning samt rejsende med børn at IKKE vælge en uspecificeret bolig.

 

14.2 Uspecificeret tur -All Inclusive *** er en uspecificeret tur (se vilkår 13.1), hvor arrangøren garanterer mindst et 3-stjernet hotel med All Inclusive.

 

15 BAGAGE

Det er ikke tilladt at indtjekket bagage indeholder værdigenstande eller tyveri begærlige varer som elektronisk udstyr, kameraer, computere, smykker, kontanter og meget mere. Af sikkerhedsgrunde er det forbudt at bære farligt gods ombord eller i tjekket bagage. Hvad der er klassificeret som farligt gods, er for eksempel alle former for våben, komprimerede gasser, ætsende og brændbare stoffer, maling, fyrværkeri og andre eksplosive ting eller stoffer samt giftstoffer og stoffer, der indeholder bakterier eller virus. Det er heller ikke tilladt at medbringe dyr ombord. Mere detaljeret information findes under "Vigtigt at vide"

 

16. GOLF REJSER

 

16.1 Private golf rejser. Ved booking af en golfrejse skal depositum betales i overensstemmelse med 2.1.1.

Endelig betaling af rejseprisen skal være hos Nordcotours senest 40 dage før afrejsen

 

Ved afbestilling gælder følgende:

.

16.1.1 Ved afbestilling tidligere end 40 dage før afrejse skal rejsende betale registreringsgebyret samt omkostningerne for golf start tider som afbestillingsgebyr.

 

16.1.2 Ved afbestilling derefter, men tidligere end 22 dage før afrejse, skal rejsende betale 25 % af prisen og de fulde omkostninger for golf start tider.

 

16.1.3 Ved afbestilling derefter, men tidligere end 15 dage før afrejse, skal rejsende betale 50 % af prisen og de fulde omkostningerne ved golf start tider som afbestillingsgebyr.

 

16.1.4 Hvis afbestillingen foretages 14 dage før afrejse eller senere, skal rejsende betale hele prisen for rejen og de fulde omkostningerne ved golf start tider som afbestillingsgebyr.

16.2 Grupperejser golf (minimum 8 personer)

Ved booking af en golf rejse skal depositum betales i overensstemmelse med 2.1.1.  Udover depositummet vil omkostningerne for golf start tiderne også blive betalt sammen med depositum, hvis dette er angivet i aftalen. Dato for endelig betaling og særlige afbestillingsregler for grupperejser med golf meddeles grupper på tidspunktet for booking

 

Kontakt Os
Besked

{{message}}

Forespørgsel

{{inquiryWizard.Answers[inquiryWizard.Step].Question}}

  • {{option.Text}}
    • {{childOption.Text}}

±3 ±7 ±14