ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER

For pakkerejser gælder det svenske rejsebureau og arrangørforenings (SRF) generelle vilkår og betingelser, der er aftalt i branchen den 28. juni 2018, og arrangørens særlige vilkår, som er angivet nedenfor. De særlige betingelser er angivet med kursiv.

Rejsearrangøren har ret til at anvende særlige betingelser, der afviger fra de generelle, hvis anvendelsen af særlige betingelser er berettiget af pakkens særlige karakter, særlige bestemmelser om transportform (såsom booking- og salgsbetingelser for rutefly), afvigende indkvartingsvilkår på grund af pakkens særlige karakter eller specielle omstændigheder på rejsemålet. De særlige betingelser må ikke være i strid med loven om pakkerejse til skade for kunden. 

De generelle og specielle vilkår er en del af aftalen.

I disse vilkår og betingelser henviser "pakke" og "pakkerejse" til sådan "pakkerejse" som der henvises til i pakkerejsloven (2018: 1217), og som opstår gennem en kombination af mindst to forskellige typer rejsetjenester relateret til den samme pakke, fx fly, hotel, bil, tog og aktiviteter. Når man kun reserverer en rejseservice, gælder disse generelle og specielle vilkår og betingelser ikke for pakker. I disse vilkår betegnes kunden i det følgende som "rejsende" eller "kunde". 

De  kombinerede rejsetjenester, der tilbydes, er en pakkerejse i henhold til direktiv (EU) 2015/2302. Derfor er du omfattet af alle EU-rettigheder, der gælder for pakkerejser. Norden Travel Services AB (Org.no: 556745-8475) er fuldt ansvarlig for at sikre, at pakkerejser som helhed  er gennemført korrekt. Hertil kommer, at Nordic Travel Services AB ved lov har en beskyttelse til at tilbagebetale dine betalinger, og når transporten er inkluderet i pakkerejsen, skal du sikre din hjemtransport, hvis de eller de er insolvente. Mere information om kernerettigheder i henhold til direktiv 2015/2302 [EU 2015/2302]

For vores danske gæster har Nordcotours stillet rejsegarantisikkerhed til Svenska Kammarkollegiet

1 AFTALEN 

Aftalen inkluderer oplysninger om det aktuelle rejsearrangement, herunder hotelbeskrivelsen, "vigtigt at vide", som findes på www.nordcotours.dk, den reservationsbekræftelse, som den rejsende modtager fra Nordcotours, samt anden information som er vedhæftet reservationsbekræftelsen.

1.1 Aftalen bliver bindende for parterne, når arrangøren skriftligt har bekræftet den rejsendes bestilling, medmindre andet er aftalt. Arrangøren skal straks bekræfte den rejsendes bestilling. Fortrydelsesretten gælder ikke for aftaler om pakkerejser. 

1.1.1 Aftalen indgås og bliver bindende for parterne, når arrangøren skriftligt har bekræftet den rejsendes bestilling(reservationsbekræftelse), og den rejsende har betalt det aftalte registreringsgebyr inden for den aftalte tid i henhold til arrangørens instruktioner. Registreringsgebyret kan også betragtes som en subtotal af den endelige betaling.  

1.2 Hovedrejsende er den person, i hvis navn aftalen er indgået med. Hovedrejsende angives først i rejsedokumenterne eller på en anden tydeligt måde. Hovedrejsende er ansvarlig for betaling i henhold til aftalen. Alle ændringer og enhver aflysning skal foretages af hovedrejsende. Undtagelser kan gøres, hvis hovedrejsende bliver alvorligt syg og ikke er i stand til at foretage ændringen eller afbestillingen. Hovedrejsende er ansvarlig for at give arrangøren korrekte reservationsoplysninger til de andre rejsende, der er omfattet af aftalen. Enhver refusion foretages til hovedrejseren.

1.2.1 Hovedrejsende skal sikre, at der gives korrekte kontaktoplysninger. Dette er af største vigtighed, at hovedrejsende kan nås ved at sende en reservationsbekræftelse og billet samt vigtige beskeder såsom ændring af afgangstider. 

1.3 Hvis den rejsende er under 18 år og rejser uden værge, skal dette angives ved reservation. Nogle rejser kan kræve en aldersgrænse, der kan være højere end 18 år. Oplysninger gives på tidspunktet for reservationen.

1.3.1 Ved bestilling af charterpakker kræves der en skriftlig godkendelse fra værgen, hvis den rejsende er under 18 år. Du kan finde formularen for mindreårige under en separat fane på hjemmesiden, og den kaldes værgebevis. https://www.nordcotours.dk/Content/Site/NOC/M%c3%a5lsmansintyg.pdf

1.3.2 Børn og unge under 16 år kan ikke rejse uden voksen selskab. 

1.4 Tiderne for afgang og hjemrejse i reservationsbekræftelsen er foreløbige. Arrangøren skal snarest muligt og om muligt senest 20 dage før afgang angive de afgangstider, der skal gælde for rejsen.

1.4.1 Hvis de afgangstider, der er specificeret for afgangs- eller hjemrejsen, afviger mere end 8 timer fra de foreløbige afgangstider, der er angivet i reservationsbekræftelsen, har den rejsende ret til at fratræde aftalen. I andre henseender gælder de generelle rejsebetingelser vedrørende arrangørens ændringer inden afrejse. Hvis den rejsende ønsker at udøve sin ret til at trække sig fra aftalen i overensstemmelse med foregående afsnit, meddeles arrangøren dette inden for 3 dage efter, at den rejsende har modtaget oplysninger om afgangstiderne. Afgangs- og hjemrejse kan ændre sig flere gange inden afgang.

1.4.2 For rejser med ruteflyvning kan afgangstiden ændre sig med kort varsel og er uden for arrangørens kontrol. For langtids ferier gælder særlige betingelser.

1.5 Arrangøren skal give generel information om, hvad der gælder med hensyn til pas og visa. 

1.5.1. Generel information om pas og visa findes på www.nordcotours.dk under en separat fane; vigtigt at vide.

1.6 Arrangøren skal give generelle oplysninger om sundhedsbestemmelser for destinationen.

1.6.1. Den rejsende er ansvarlig for at få instruktioner om sundhedsbestemmelser, der er relevante for pakkerejsen og om særlige behov i forbindelse med deres egen helbredstilstand. Den rejsende er også ansvarlig for at finde ud af, hvilke regler der gælder for destinationen, der vedrører det personlige behov. Den rejsende skal også respektere og følge de love og regler, der gælder i de besøgte lande. Flere oplysninger findes for eksempel på Udenrigsministeriets rejsevejledning.

1.7 Forbindelsesrejser eller specielle arrangementer er kun inkluderet i pakkerejseaftalen, hvis disse er reserveret sammen og på samme tid med de tjenester, der er inkluderet i pakkerejsen, eller hvis disse sælges sammen med andre tjenester til en samlet pris.

1.7.1 Kun de tjenester, der er angivet i reservationsbekræftelsen/rejseplan/billetten, er inkluderet i pakken. Hvis der er booket en tjeneste i forbindelse med rejsen, men ikke findes i rejsedokumentet, skal det betragtes som tjenester, der ikke er inkluderet i pakken. Det kan f.eks. være tilslutningsfly til hovedflyvningen i pakken.

1.8 Enhver anmodning eller speciel service efter anmodning fra den rejsende er kun inkluderet i aftalen, hvis disse er udtrykkeligt bekræftet skriftligt af arrangøren.

1.8.1 Ønskemål garanteres ikke.

1.9 Den rejsende er forpligtet til at kontrollere reservationsbekræftelsen / rejsedokumenterne, så snart de er modtaget, og at alle oplysninger er korrekte, herunder at navnene er stavet korrekt og svarer til passet. Eventuelle fejl skal meddeles så hurtigt som muligt. Arrangøren forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr svarende til de faktiske omkostninger ved korrektion af forkerte oplysninger samt en rimelig kompensation for det yderligere arbejde, som rettelsen medfører. Hvis en fejl skyldes arrangøren eller en person, han har hyret, skal rettelsen ske uden omkostninger for den rejsende.

1.9.1 Ved afsendelse af en reservationsbekræftelse og/eller billet i papirform tilføjes et administrationsgebyr. Der opkræves intet gebyr, hvis den rejsende selv arrangerer udskrivning. I forbindelse med reservationen sendes reservationsbekræftelsen og/eller billetten til den e-mail-adresse, der er angivet på tidspunktet for reservationen. Billetten er også tilgængelig under hovedrejsendes bookingkonto, som man kan få adgang til ved at logge ind på www.nordcotours.dk under login og bruge hovedrejsendes e-mail-adresse. Billetten er personlig og kan ikke overføres.

1.10 Hovedrejsende skal straks underrette arrangøren om eventuelle ændringer i adresse, e-mail-adresse, telefonnummer eller anden information, der er relevant for arrangørens muligheder for at kontakte den rejsende.

1.10.1 Arrangøren sender vigtige meddelelser til hovedrejsende via e-mail eller SMS. Hovedrejsende er ansvarlig for at sikre, at de kontaktoplysninger, som hovedrejsende giver til arrangøren, er korrekte.

1.11 For visse rejser kræves et minimum antal deltagere for at rejsen kan gennemføres. I så fald skal den rejsende modtage klare oplysninger om dette senest på reservationstidspunktet. 

1.11.1 Nordcotour forbeholder sig retten til at annullere rejsen uden at udstede erstatning, hvis et af følgende antal deltager ikke er opfyldt.
-Hvis mindre end 95% af pladserne på den aktuelle flyvning er reserveret senest 20 dage før afgang.
-hvis mindre end 15% af charterrejser til samme destination er reserveret senest 6 måneder før afgang.
hvis mindre end 40% af charterflyvningerne til samme destination er reserveret senest 3 måneder før afgang. Den rejsende får besked skriftligt hurtigst muligt, hvis en rejse annulleres. 

1.11.2 Hvis en rejse, som Nordcotours har ret til at annullere i henhold til afsnit 1.11.1, er inkluderet i en række rejser, har arrangøren ret til at annullere andre rejser, der er en del af den samme serie, forudsat at meddelelsen foretages hurtigst muligt. og under alle omstændigheder senest 20 dage før afgang. 

1.12 Hvis flybilletter er en del af pakkerejsen, skal disse bruges i den rigtige rækkefølge. Den rejsende kan således ikke kun bruge en returbillet, når både tur og returrejser er reserveret eller kun en del af en flyrute. Hvis billetten ikke bruges fra starten, annulleres de resterende dele.

1.12.1 Der er lande, billetter og luftfartsaftaler, der gør det umuligt at bruge billetter i en anden rækkefølge, hvorfor det er nødvendigt, at sådan brug aldrig tages for givet, men altid sikres hos arrangøren, især uden for EU.

1.12.2 Rejsende, der af en eller anden grund ikke ankommer til tiden til afgang af flyvningen og/eller afviger helt eller delvist og ikke bruger den reserverede rejse, mister retten til hele pakkerejsen og alt inkluderet deri. Der foretages ingen refusion, helt eller delvist, af rejseprisen.

1.12.3 Kun flyvninger eller såkaldte flysæder falder ikke ind under pakkerejsloven, men er kun lufttransport. Betalingskrav og afbestillingsregler følger ellers nedenstående aftale.

-Betaling kan ske straks uden mulighed for annullering.
-En ombooking skal betragtes som en annullering af en tidligere indgået aftale.
-Respektive flyselskabers generelle vilkår og betingelser er inkluderet og er en del af aftalen. Reglerne er tilgængelige på hvert flyselskabs egen hjemmeside.
-En gennemført reservation med charterfly bekræftes via e-mail med reservationsbekræftelse til hovedrejsende.
-En gennemført reservation med rutefly bekræftes direkte, når du booker rejsen, og en reservationsbekræftelse sendes via e-mail til hovedrejsende.
-Rejedokumentet skal udskrives med information om rejsen, og disse dokumenter er nødvendige for gennemførelsen af rejsen. Ovenstående billetprocedure gælder, forudsat at intet andet er angivet i din reservationsbekræftelse og rejsedokument.

2 PRIS OG BETALING

2.1. Prisen skal angives på en sådan måde, at prisen for hele turen er tydeligt angivet. Prisen inkluderer alle tjenester inkluderet i aftalen samt obligatoriske tillæg, skatter og afgifter.

2.1.1 Obligatoriske tillæg, skatter og afgifter afser ikke lokale tillæg, skatter og afgifter, der er besluttet af lokale myndigheder og opkrævet på destinationen. Sådanne lokale tillæg, skatter og afgifter informeres til kunden på tidspunktet for reservationen eller senest inden afrejsen, eller at transport ikke er inkluderet i pakken, senest inden ankomst.

2.2 Den rejsende skal betale rejsens pris senest på det tidspunkt, der er anført i aftalen.

2.2.1 Et registreringsafgift skal være modtaget af rejsearrangøren inden for en time efter reservationen. Medmindre andet er angivet, skal den endelige betaling af den reserverede rejse være modtaget af rejsearrangøren senest 21 dage før afgang. I tilfælde, hvor afgangen for en reserveret rejse er inden for 21 dage, skal rejsen betales fuldt ud på reservationstidspunktet. Betaling skal bekræftes efter anmodning. Da aftalen er bindende, når registreringsgebyret er betalt, er det vigtigt, at alle rejsende kontrollerer, at alle oplysninger i reservationen er korrekte. Hvis betalingen ikke er foretaget i overensstemmelse med de ovennævnte betingelser, har Nordcotours ret til at betragte aftalen som annulleret og kreditere en afbestillingsomkostning i henhold til § 3.21-3.25. Bemærk, at hvis registreringsafgiften ikke modtages af Nordcotours inden for en time, forbeholder Nordcotours sig ret til at annullere rejsen.

2.2.2 Slutbetaling kan kræves direkte, når der bestilles visse typer af pakker, og information gives i et sådant tilfælde, inden der indgås en aftale. Oplysningerne kan findes på hjemmesiden eller skriftligt via e-mail eller modtages mundtligt, når reservationen foretages via telefon.

2.2.3 Betalingsbetingelser kan variere mellem pakkerejser med charter- eller rutefly og / eller billettype. Når du bestiller almindelige pakkerejser og kun booker flyrejser, gælder luftfartsselskabets betingelser for betalingsdato. Slutbetaling kan kræves straks efter reservationen, og tidspunktet for slutbetaling kan ændres af flyselskabet med kort varsel.

2.2.4 Når du booker et hotelophold som led i en almindelig pakkerejse, gælder hotellets betingelser for betalingsdato. Slutbetaling kan kræves straks efter reservationen.

2.3 Arrangøren kan i forbindelse med reservationsbekræftelsen opkræve den første rate (registreringsafgift). Registreringsafgift skal være rimeligt i forhold til rejsens pris og omstændighederne generelt.

2.3.1 Nordcotours registreringsafgift er 2.000 DKK pr. person for charterrejser i Europa. Registreringsafgift skal være i Nordcotours i hænde senest en time efter reservationen. Registreringsafgift er en delvis betaling af den samlede pris for rejsen.

Særlige betingelser gælder for grupperejser og golfture. Se afsnit 16

2.3.2 Det resterende beløb skal være modtaget af arrangøren senest 21 dage før afgang, medmindre andet er aftalt på tidspunktet for reservationen. Alle tilføjelser og ændringer såsom navneændring, tilføjelse af transfer skal betales med det samme.

2.4 Hvis kunden ikke betaler pakkens pris i overensstemmelse med aftalen, har arrangøren ret til at opsige aftalen og opkræve rimelig kompensation.

2.4.1. Hvis fuld betaling ikke er foretaget senest 21 dage før afrejsedagen, har Nordcotours ret til at betragte aftalen som annulleret og kreditere en afbestillingsomkostning i henhold til generelle vilkår og betingelser (3.2–3.2.11).

2.4.2 Påmindelse kan ikke garanteres i tilfælde af manglende betaling.

2.4.3 Fuldstændig betaling skal kunne bevises af kunden.

2.5 Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, er rejseprisen baseret på indkvartering for to personer i et delt dobbeltværelse. Når der kun er plads til en person i et dobbeltværelse eller større rum beregnet til mere end en person, har arrangøren ret til at opkræve et ekstra gebyr.

2.6 Arrangøren er også forpligtet til at informere den rejsende om eventuelle omkostninger der kan opstå.

2.6.1 I tilfælde, hvor afbestillingsforsikring tegnes, skal de tegnes samtidig med, at rejsen er reserveret og træder i kraft på samme tid, som de betales i forbindelse med registreringsafgift. Disse kan ikke annulleres eller refunderes. Betalt afbestillingsforsikring kan ikke fjernes eller tilføjes efter det betalte registreringsgebyr.

Vi råder alle rejsende til at tegne afbestillingsforsikring, som koster DKK 250 for voksne og DKK 125 for børn mellem 2 og 11 år. Denne forsikring giver blandt andet ret til at ombooke din rejse gratis en gang, uanset årsagen, med mere end 30 dage tilbage til afgang. Alle rejsende i reservationen skal have tegnet forsikring for at den kan gælde. Den nye rejse skal bookes på internettet eller hos en sælger og ikke være diskonteret, uspecificeret eller et billigere alternativ. Forudbestilte aktiviteter såsom golfpakker og lignende eller specielle begivenheder på destinationen er ikke inkluderet i den gratis ombooking. Ombookingen skal gælde for alle reserverede i reservationen og ikke individuelle rejsende i den samme reservation.

3 REJSENDES RET TIL ANNULLERING

3.1 Den rejsende har ret til at ændre aftalen, hvis arrangøren tillader dette. Ændringer i aftalen kan medføre yderligere omkostninger for den rejsende fra arrangøren eller en anden.

3.1.1 Ombooking skal betragtes som en annullering af en tidligere foretaget reservation og en efterfølgende ny reservation med den aktuelle pris. Eksempler på ombookning er ændring af afgangssted, afrejsedato, rejsetid, skift af hotel eller skift af antal personer. Der opkræves et ombookingsgebyr i overensstemmelse med afsnit 3.2

3.1.2 At korrigere en stavefejl på navnet på billetten mere end 1 bogstav for pakkerejser med charterflyvning koster et gebyr på DKK 300 pr. person. Hvis ændringen gælder for pakkerejser med rutefly, er servicegebyret DKK 500 pr. person, og omkostningerne bestemmes af hvert flyselskab, forudsat at flyselskabet godkender ændringen.

3.1.3 Hvis reservationen er foretaget af et firma uden for arrangøren Nordcotours, kræves det, at afbestillingen også finder sted af et og samme firma, som vises i reservationsdialogen og eller i reservationsbekræftelsen.

3.2 Den rejsende har ret til at afbestille rejsen. Arrangøren forbeholder sig ret til at anmode om erstatning fra den rejsende for de omkostninger, som arrangøren afholder som følge af aflysningen. Arrangøren kan fastsætte rimelige standardiserede afbestillingsgebyrer baseret på annulleringstidspunktet. Hvis arrangøren ikke har fastsat standardiserede afbestillingsgebyrer, har arrangøren ret til et rimeligt afbestillingsgebyr.

3.2.1 Ved afbestilling tidligere end 21 dage før afrejse, skal den rejsende betale registreringsafgift som et afbestillingsgebyr.

3.2.2 I tilfælde af aflysning derefter, men tidligere end 14 dage før afrejse, skal den rejsende betale 50% af rejsens pris, men mindst registreringsgeafgiften.

3.2.3 Hvis aflysning sker senere, men tidligere end 8 dage før afrejse, skal den rejsende betale 75% af rejsen, dog mindst registreringsafgiften.

3.2.4 Hvis afbestillingen sker inden for 8 dage før afrejse, skal den rejsende betale den fulde pris for rejsen.

3.2.5 Hvis den rejsende ikke møder på det tidspunkt og sted, der er angivet til afgang uden aflysning eller ikke kan deltage i eller gennemføre rejsen på grund af at den rejsende mangler de nødvendige dokumenter til rejsen, såsom et gyldigt pas, nødvendige visa osv., har Nordcotours ret til at kreditere den samlede pris for rejsen.

Afbestillingsforsikring refunderes ikke i tilfælde af aflysning uanset årsag.

3.2.6 Særlige aflysninger gælder for aflysninger på golfture og grupperejser. Se 16.1.1 og 16.2

3.2.7 Annullering skal straks foretages af hovedrejsende til arrangøren via telefon eller e-mail. Kontaktoplysninger findes på www.nordcotours.dk Oplysninger, der kræves for at aflysningen kan udføres, er den rejsendes: reservationsnummer, navn, afrejsedato, destination.

3.2.8 En rejsende, der har tegnet afbestillingsforsikring, har ret til at annullere rejsen som følgende:

- En aftale om afbestillingsforsikring skal være tegnet med Nordcotours på reservationstidspunktet.

I tilfælde af aflysning i henhold til 3.2 er den rejsende ikke berettiget til refusion af afbestillingsforsikringen.

3.2.9 Hvis den rejsende har afbestillingsforsikring, kan rejsen i de tilfælde, der er specificeret i afsnit 3.2. annulleres med ekspeditionsgebyr angivet i arrangørens katalog, brochure eller hjemmeside. Nordcotours ekspeditionsgebyr er i øjeblikket 200 DKK / person samt hele omkostninger for afbestillingsforsikring.

3.2.10 Aflysning kan finde sted, hvis den rejsende, hans/hendes ægtefælle/samboer, den rejsendes eller hans/hendes ægtefælles eller samboers slægtning i direkte op eller nedadgående linje eller søskende eller person, som den rejsende sammen har booket rejsen med før afrejsen, men efter at aftalen er indgået er bindende for den rejsende i henhold til punkt 1.1.1, pludselig lider af en alvorlig sygdom eller ulykke, og denne begivenhed er af en sådan art, at den rejsende ikke med rimelighed kan gennemføre rejsen. Sygdommen skal være akut og dermed en tilstand, der ikke har været kendt på tidspunktet for reservationen. Det skal være muligt at bevise sygdommen eller ulykken med en lægeerklæring, hvor gennemførelsen af rejsen frarådes kraftigt.

3.2.11 Annullering kan finde sted, hvis en anden begivenhed påvirker den rejsende, efter at aftalen er blevet bindende i henhold til punkt 1.1.1, og hvis begivenheden er af en så påtrængende karakter for den rejsende, at det ikke med rimelighed kan kræves, at den rejsende gennemfører rejsen. Den rejsende må ikke have været i stand til at kontrollere begivenheden og hverken vidste eller burde have vidst om det, da rejsen blev reserveret. Et eksempel på en sådan påtrængende begivenhed kan for eksempel være en brand i ens eget hjem.

3.2.12 Aflysning kan finde sted, hvis den person, som den rejsende har booket sammen, annullerer sin rejse på basis af punkt 3.2.10 eller 3.2.11, og det er urimeligt for den rejsende at gennemføre rejsen uden den anden persons selskab.

3.2.13 Rejsende, der er aftalt om fælles indkvartering med en anden rejsende / andre rejsende, der annullerer rejsen på basis af punkt 3.2.10 - 3.2.11 har ret til at modtage indkvartering af samme standard som i henhold til aftalen eller tilsvarende hotel / facilitet i værelse / lejlighed som er dimensioneret til at rumme det resterende antal rejsende uden ekstra omkostninger. Hvis der ikke kan leveres sådan indkvartering, skal indkvarteringen foretages i overensstemmelse med aftalen uden yderligere omkostninger for den rejsende. Nordcotours forbeholder sig dog retten til at begrænse denne klausul til i tilfælde, hvor tillæg til enkeltværelse er højere end DKK 5.000 / uge, forpligter den rejsende til at betale forskellen mellem DKK 5.000 og det faktiske enkeltværelsestillæg eller alternativt tilbyde den rejsende gratis aflysning eller ombooking.

Enhver, der har delt indkvartering (del af et dobbeltværelse eller lejlighed) med en anden rejsende, der annullerer deres rejse, skal betale et tillæg for et enkelt værelse, hvis der ikke er nogen afbestillingsforsikring.

Aflysninger foretaget på baggrund af det, der er beskrevet i afsnit 3.2.11 - 3.2.12, skal begrundes skriftligt af den relevante myndighed, f.eks. læger eller forsikringsselskaber. Lægeattester vedrørende akut sygdom, ulykker eller dødsfald og i givet fald slægtskabsbevis skal være Nordcotours i hænde senest 7 dage efter annulleringen er foretaget. Certifikatet skal godkendes af Nordcotours, før tilbagebetaling kan finde sted. Certifikatet skal indeholde alle relevante oplysninger om sygdommen / ulykken, såsom:

 1. a) lægens udtrykkelige frarådning fra at deltage i en aftalt rejsearrangement
 2. b) diagnose
 3. c) dag for første behandling / undersøgelse
 4. d) datoen for enhver behandling / undersøgelse, der er grundlaget for lægens frarådning om at rejse.
 5. e) certifikatet skal skrives på plejeinstitutionens brevpapir med et stempel og lægens underskrift.

En forudsætning for en eventuel tilbagebetaling er dog, at den rejsende har tegnet en separat afbestillingsforsikring i forbindelse med bestilling af rejsen, gælder maksimalt seks personer for den samme reservation (for særlige arrangement og forudbestilte aktiviteter gælder særlige afbestillingsregler). Tilbagebetaling foretages altid til hovedrejsende.

3.2.14 Efter annullering refunderes det beløb, som den rejsende skal kreditere som ovenfor, uden forsinkelse, dog senest 14 dage efter aflysningen, forudsat at den nødvendige dokumentation er leveret af den rejsende.

3.2.15 Enhver refusion vil blive foretaget til den person, der er angivet som hovedrejsende i reservationen. I tilfælde, hvor betalingen er foretaget med kredit- eller betalingskort, refunderes det til det kort, som rejsen blev betalt med.

3.2.16 Tillægs arrangementer som f.eks udflugter, udlejningsbil, billetter til events eller lignende annulleres og refunderes i henhold til de særlige regler, der blev annonceret på tidspunktet for reservationen. Bemærk de særlige regler, der gælder for golfspil: Annullering af bookede tee times skal ske 45 dage før afrejse. Afbestilling mindre end 45 dage før afrejse, opkrævet 100% af tee times pris.

3.2.17 Aflysning af ordinær rejse

I tilfælde af aflysning af pakkerejser og flyrejser med rutefly, skal den rejsende betale registreringsafgiften som et afbestillingsgebyr. Derudover gælder flyselskabets betingelser for aflysning og refusion. Sådanne rejser refunderes ofte ikke. Nogle rejser og andre arrangementer muliggør muligvis en refusion. Skatter og gebyrer refunderes aldrig.

3.2.18 I tilfælde af aflysning af et hotel som en del af en almindelig pakkerejse gælder hotellets betingelser for aflysning og refusion.

REJSENES RET TIL AT OVERDRAGE AFTALE

4.1 Den rejsende kan overføre aftalen til en person, der opfylder alle betingelserne for at deltage i rejsen. En sådan tilstand kan f.eks. være, at transportselskabet eller en anden ansat af arrangøren i henhold til gældende regler skal acceptere skiftet af rejsende. Den rejsende skal underrette arrangøren eller forhandleren om overdragelsen inden for en rimelig tid før afgang. Meddelelse foretaget senest syv dage før afgang anses altid for at være foretaget inden for en rimelig tid.

4.2 Arrangøren kan opkræve et rimeligt gebyr for overdragelsen. Gebyret må ikke overstige de omkostninger, som overførslen medfører for arrangøren. Arrangøren skal vise, hvordan omkostningerne er beregnet.

4.2.1 I tilfælde af overdragelsen af aftale og efterfølgende rejse opkræves den rejsende et ekspeditionsgebyr ud over de omkostninger, der opkræves af arrangørens underleverandører, på DKK 500 per overdragelse og person op til 7 dage før afgang. Mindre end 7 dage før afgang koster 1000 DKK . Bemærk dog, at hvis det er samme dag som afgangen, kan vi ikke garantere, at ændringen kan gennemføres. Pakkerejser og flyrejser med rutefly kan kun overføres, hvis flyselskabet tillader det. For en sådan overdragelse gælder de respektive luftfartsselskabers vilkår og betingelser, herunder vilkår og betingelser vedrørende overførselsgebyrer.

4.3 Overdrageren og modtageren hæfter solidarisk over for arrangøren eller forhandleren for alt der skal betales for rejsen og for de ekstra omkostninger, som overførslen medfører.

5 ARRANGØRENS ÆNDRINGER FØR AFGANG

5.1 Ændring af aftalevilkår

Arrangøren har ret til at foretage ændringer i aftalen, forudsat at arrangøren informerer den rejsende om ændringen på en klar, forståelig og tydelig måde. Hvis ændringen er ubetydelig, for eksempel mindre ændringer i flyvetider, er passageren ikke berettiget til prisnedsættelse eller erstatning. I tilfælde af væsentlige ændringer i rejsen skal den rejsende, hvis det er muligt, tilbydes en alternativ rejse eller retten til at opsige aftalen uden afbestillingsgebyr.

5.1.1 Eventuelle ændringer (f.eks. ændring af tidstabel) meddeles pr. telefon eller e-mail og altid til hovedrejsende, der gennem aftalen forpligter sig til at underrette andre rejsende om reservationen af den aktuelle ændring. Det er derfor særligt vigtigt, at oplysningerne er korrekte.

5.1.2 Nordcotours forbeholder sig ret inden aftale med den rejsende at foretage ændringer i information i kataloget / brochuren, hjemmesiden og anden information forudsat at Nordcotours også forbeholder sig ret til at foretage ændringer i kontraktbetingelserne for en bestemt rejse i overensstemmelse med 5.1. Der tages forebehold for tryk- og korrekturlæsningsfejl.

5.2 Ændring af prisen

5.2.1 Arrangøren kan hæve rejsen, hvis stigningen skyldes ændringer i brændstofomkostninger, skatter og offentlige afgifter eller valutakurser.

5.2.2 Rejsen kan forhøjes med et beløb svarende til den rejsendes andel af den omkostningsforøgelse, som arrangøren lider. Retten til prisstigning eksisterer kun, hvis omkostningsstigningen i alt overstiger DKK 100 pr. booking. 

5.2.3 Prisen på rejsen reduceres, hvis arrangørens omkostninger af ovenstående grunde falder med i alt mindst DKK 100 pr. booking. I tilfælde af en prisnedsættelse kan arrangøren trække faktiske administrative omkostninger. 

5.2.4 Arrangøren skal hurtigst muligt underrette den rejsende om prisændringerne. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse for ændringen og en beregning. 

5.2.5 Prisen forhøjes muligvis ikke og skal ikke reduceres i løbet af de sidste 20 dage før den aftalte afrejsedato. 

5.2.6 Arrangøren kan på sine særlige betingelser frafalde retten til at hæve prisen i henhold til 5.2.1. I så fald behøver arrangøren ikke sænke prisen i henhold til 5.2.3.

5.3 Den rejsendes ret til at opsige aftalen uden afbestillingsgebyr.

5.3.1 Hvis den rejsende ønsker at opsige aftalen på grund af en væsentlig ændring, f.eks. hvis prisen forhøjes med mere end 8% af den samlede pris for pakkerejsen, skal den rejsende underrette arrangøren om, at aftalen opsiges inden for en rimelig tid, der er angivet af rejsearrangøren, fra det tidspunkt arrangøren underrettede den rejsende om ændringen. Hvis den rejsende ikke gør det, er den rejsende bundet af den nye aftale.

5.3.2 Hvis pakkerejseaftalen opsiges, skal arrangøren tilbagebetale hele rejseprisen uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at aftalen blev opsagt.

5.4 Arrangørens og rejsendes ret til at opsige aftalen i tilfælde af uundgåelige og ekstraordinære begivenheder.

5.4.1 Både arrangøren og den rejsende har ret til at opsige aftalen, hvis gennemførelsen af pakkerejsen eller transport af passagerer til destinationen er væsentligt påvirket af uundgåelige og ekstraordinære begivenheder på destinationen eller i dens umiddelbare nærhed. Uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder henviser til for eksempel alvorlige sikkerhedsproblemer som krig, terrorisme, udbrud af alvorlig sygdom eller naturkatastrofer. I sådanne tilfælde har den rejsende ret til at opsige aftalen uden at betale et afbestillingsgebyr. Hvis arrangøren opsiger aftalen i overensstemmelse med denne klausul, er den rejsende ikke berettiget til erstatning. I sådanne tilfælde er den rejsende berettiget til fuld refusion på den måde, der følger af 5.3.2. 

5.4.2 Den rejsende har ikke ret til at opsige aftalen, hvis de uundgåelige og ekstraordinære begivenheder generelt var kendt på det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået. 

5.4.3 For at undersøge, om hændelsen er af en så alvorlig karakter som nævnt ovenfor, skal danske eksperter eller internationale myndigheder konsulteres. En gyldig frarådning fra Udenrigsministeriet skal altid betragtes som et grundlag for opsigelse. 

6 ARRANGØRENS ANSVAR FOR GENNEMFØRELSE AF PAKKEREJSEN

6.1 Manglende gennemførelse

Hvis en rejsetjeneste ikke udføres i overensstemmelse med aftalen, skal arrangøren afhjælpe fejlen inden for en rimelig tid. Arrangøren er dog ikke forpligtet til at afhjælpe fejlen, hvis den er umulig, eller hvis afhjælpningen vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger. Hvis arrangøren ikke afhjælper fejlen, kan den rejsende have ret til prisfradrag og erstatning.

6.1.1 Den rejsende er ikke berettiget til erstatning, hvis arrangøren viser, at fejlen skyldes en forhindring uden for arrangørens kontrol, som han med rimelighed ikke kunne forvente at have regnet med, da aftalen blev indgået, og hvis konsekvenser han ikke med rimelighed kunne have undgået eller overvundet.

6.2 Væsentlige fejl

6.2.1 Hvis en væsentlig del af de aftalte tjenester efter afrejse ikke kan leveres, skal arrangøren om muligt arrangere tilsvarende eller mindst tilsvarende alternativer uden ekstra omkostninger for den rejsende. Hvis arrangøren ikke kan tilbyde dette, kan arrangøren tilbyde alternativer af lavere kvalitet i forbindelse med en rimelig prisnedsættelse. Den rejsende kan kun afvise sådanne alternativer, hvis disse ikke kan betragtes som sammenlignelige med dem, der ville være leveret i henhold til aftalen, eller hvis den tilbudte prisnedsættelse ikke kan betragtes som rimelig. 

6.2.2 Hvis arrangøren ikke tilbyder noget alternativ, eller hvis den rejsende har ret til at afvise sådanne alternativer i henhold til 6.2.1., kan den rejsende have ret til prisafslag og erstatning. 

6.2.3 I tilfælde af fejl, der i væsentlig grad påvirker gennemførelsen af pakkerejsen, og som arrangøren ikke har afhjulpet inden for en rimelig tid, kan den rejsende opsige aftalen og kan også være berettiget til prisafslag og erstatning. 

6.2.4 Hvis arrangøren ikke kan tilbyde noget alternativ, eller hvis den rejsende har ret til at afvise sådanne alternativer i henhold til 6.2.1. eller hvis den rejsende har opsagt aftalen i henhold til 6.2.3, har den rejsende ret til tilsvarende hjemtransport uden unødvendig forsinkelse og uden ekstra omkostninger hvis pakkerejsen inkluderer transport, og den rejsende er på destinationen.
 
7 OM PRISAFSLAG OG ERSTATNING

7.1 Prisnedslag udbetales ikke, hvis arrangøren kan vise, at fejlen skyldes den rejsende. 

7.2 Den rejsende har ikke krav på erstatning, hvis arrangøren viser, at fejlen skyldes den rejsende eller en tredjepart uden forbindelse med levering af rejseydelser inkluderet i pakkerejsen, eller hvis fejlen skyldes uundgåelige og ekstraordinære begivenheder. 

7.3 Hvis fejlen skyldes nogen ansat af arrangøren, er arrangøren fri for erstatningsansvar i henhold til disse rejsebetingelser, hvis også den person, der er ansat af arrangøren, ville være fri i henhold til denne bestemmelse. Det samme gælder, hvis fejlen skyldes en anden i et tidligere tidspunkt. 

7.4 Retten til erstatning på grund af arrangøren aflyser rejsen gælder ikke hvis arrangøren viser, at færre mennesker end et minimum antal som angivet i aftalen er tilmeldt rejsen og den rejsende inden for en tid, der er angivet i aftalen er underrettet skriftligt at rejsen er aflyst. Bemærk, at hvis en rejse er aflyst, skal meddeles senest:

 • 20 dage før afgang, hvis rejsen varer længere end 6 dage
 • 7 dage før afgang, hvis rejsen varer mellem 2 og 6 dage
 • 48 timer før afgang, hvis rejsen varer mindre end 2 dage

7.4.1 Minimumsantal, Nordcotours har ret i henhold til afsnit 7.4 til at annullere rejsen uden at give erstatning, hvis ingen af punkterne a) - d) i nedenstående minimumstal er opfyldt.
Hvis det mindste antal passagerer ikke er nået for den specificerede flytype. Flytype:
a) Flytype med minimumsnummer: B737-300: 133, B737-400: 153, B737-500: 117, B737-700: 133, B737-800: 170, B737-900: 180, B747: 405, B757: 200, B767-300: 170, B787-8: 150, B787-9: 170, MD-83: 152, A319: 130, A320: 150, A321: 189, A330: 324.
Når du rejser med andre flytyper end de ovennævnte, bruges flytype af lignende størrelse til at beregne minimumsantallet.
b) Hvis mindst 50 rejsende ikke er nået til den destination, der er angivet i den rejsendes reservationsbekræftelse. 
c) Hvis ikke færre end 50 passagerer til hver indlogeringsmuligheder på den flydestination, der er angivet i den rejsendes reservationsbekræftelse.
d) Hvis ikke mindre end 15 rejsende for hver rundtur.

Hvis en rejse, som arrangøren har ret til at aflyse i henhold til det foregående afsnit, er inkluderet i en række rejser, har arrangøren ret til at annullere andre rejser, der er en del af den samme serie, forudsat at den rejsende får besked så hurtigt som muligt og ikke senere end angivet ovenfor.

7.5 Erstatning i henhold til disse vilkår og betingelser inkluderer erstatning for ejendomsskade, personskade og materiel skade. Den rejsende er forpligtet til at begrænse skaden så meget som muligt. 

7.6 Medmindre andet er begrænset af pakkerejsloven eller anden obligatorisk lovgivning, er arrangørens ansvar for skader begrænset til tre gange prisen på pakkerejsen. Denne begrænsning gælder dog ikke for personskade eller skade forårsaget forsætligt eller ved uagtsomhed.

8 REKLAMATION

8.1 Den rejsende kan kun påberåbe sig fejl i de aftalte tjenester, hvis han eller hun underretter arrangøren eller forhandleren om fejlen inden for en rimelig tid, efter at han eller hun har bemærket eller markeret fejlen. Dette skal gøres så hurtigt som muligt og om muligt på destinationen. Ved bestemmelse af et eventuelt prisfradrag eller erstatning for skader tages der hensyn til tidspunktet, hvor den rejsende klagede, hvis ett sådant besked havde betydet, at arrangøren kunne have afhjulpet fejlen.

8.1.1 Eventuelle klager over rejsen skal indgives straks under opholdet til Nordcotours personale, så arrangøren kan afhjælpe årsagerne til utilfredsheden straks og på stedet. Hvis destinationen ikke har personligt personale, rapporteres klagen under rejsen til info@nordcotours.se

Klager skal indgives senest to måneder efter hjemkomsten til: Nordcotours kundeservice, Sveavägen 166 vån 14, 113 46 Stockholm til: info@nordcotours.se

8.2 Uanset punkt 8.1 kan den rejsende påberåbe sig fejl, hvis arrangøren eller forhandleren har handlet med grov uagtsomhed eller i strid med god tro.

REJSENDES ANSVAR UNDER REJSEN

9.1 Arrangørens anvisninger
Den rejsende er forpligtet til at følge instruktionerne til gennemførelsen af rejsen fra rejseguiden eller af en anden person, der er ansat af arrangøren. Den rejsende er forpligtet til at respektere de procedureregler, der gælder for rejsen og destinationen, og opføre sig, så medrejsende eller andre ikke forstyrres. Hvis den rejsende væsentligt overtræder dette, kan arrangøren opsige aftalen uden at den rejsende har ret til kompensation eller refusion. 

9.2 Passagerens ansvar for skader
Den rejsende er ansvarlig for eventuelle skader, som den rejsende forårsager på grund af uagtsomhed. 

9.3 Den rejsendes ansvar for formaliteter 

9.3.1 Den rejsende er ansvarlig for at overholde de nødvendige formaliteter for gennemførelsen af rejsen, såsom besiddelse af et gyldigt pas, visum, vaccinationer og forsikring. 

9.3.2 Den rejsende skal have gennemført check-in for alle transporttjenester inkluderet i pakkerejsen i overensstemmelse med rejseplanen eller andre instruktioner fra arrangøren eller transportøren. 

9.3.3 Den rejsende er ansvarlig for alle omkostninger, der opstår på grund af mangler i de nævnte formaliteter, såsom hjemtransport på grund af manglende pas, medmindre manglerne skyldes forkert information fra arrangøren eller forhandleren. 

9.3.4 Den rejsende er ansvarlig for at tage del i information fra arrangøren. 

9.3.5 For rejsen gælder de generelle og specielle rejsebetingelser, og alle rejsende skal læse ”vigtige at vide” på hjemmesiden og er en del af rejsebetingelserne.

9.3.6 Rejseforsikring er ikke inkluderet i prisen. Det er den rejsendes eget ansvar at gennemgå privat rejseforsikring inden afrejse. Det er vigtigt at have tilstrækkelig forsikring, når befinder sig i udlandet. Før afrejse skal du sørge for, at din rejseforsikring mindst dækker lægebehandling, medicin og enhver ambulancetransport fra destinationen til dit hjemland. Ud over dette er det også godt, hvis rejseforsikringen dækker mistede feriedage i tilfælde af sygdom eller ulykke samt bagageforsinkelser og andre uventede begivenheder. Mange hjemforsikringer og kreditkortforsikringer er ikke omfattende. Nordcotours er ikke ansvarlig for omkostninger, der opstår, hvis rejseforsikring mangler. Sygesikringskort EU-kort er kun gyldigt i et EU / EØS-land og er begrænset.

9.4 Afvigelse fra arrangementet
En passager, der afviger fra arrangementet efter rejsens start, er forpligtet til at underrette arrangøren eller dennes repræsentant.

9.4.1 I tilfælde af en afvigelse i henhold til afsnit 9.4 refunderes der ikke de dele af turen, der ikke er brugt.

9.4.2 Rejsende, der afviger fra deres bookede rejsearrangement, rejser alene eller kun har købt en flybillet, er forpligtet til at kontakte rejsearrangøren ved ankomsten til destinationen for at få kontaktoplysninger for at kontrollere returrejsetiden for returrejsen. For kontrol af flyvetider på charterflyvninger skal arrangøren kontaktes senest 24 timer før den angivne hjemrejse. Passageren er ansvarlig for at holde sig opdateret af ændringer af flyvetider, for eksempel i tilfælde af en flyforsinkelse.

9.4.3 Hvis den rejsende ikke checker ind på hotellet på den angivne dag, hvor arrangementet starter, så annulleres resten af hotelopholdet og kan ikke refunderes for den resterende tid af rejsen.

10 ARRANGØRENS FORPLIGTELSE TIL AT LEVERE ASSISTANCE 
Hvis den rejsende er i vanskeligheder under rejsen, er arrangøren forpligtet til at yde passende hjælp uden unødig forsinkelse. Sådan hjælp kan f.eks. være information om sundhedstjenester, lokale myndigheder og konsulær support. Arrangøren har ret til at opkræve et rimeligt gebyr for sådan hjælp, hvis situationen skyldes bevidst eller ved uagtsomhed fra den rejsendes side.

10.1 Assistance og/eller hjælp i henhold til punkt 10 kan ske i form af personlig support, assistance via en lokal partner eller support via telefonkontakt, afhængigt af omstændighederne som sådan og rejsens art.

10.2 Kontaktoplysninger for destinationspersonalet er tilgængelige ved ankomsten eller kan findes på hotellets mappe/opslagstavle. 

11 
TVISTLØSNING
Parterne bør forsøge at løse tvister som fortolkningen eller anvendelsen af aftalen på egen hånd. Hvis parterne ikke kan blive enige, kan tvisten prøves af General Complaints Board (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se eller af en almindelig domstol. En tvist kan også prøves via Europa-Kommissionens online platform: http://ec.europa.eu/odr.

11: 1 Skriftlig klage skal sendes til arrangøren senest to måneder efter hjemkomsten, inden den rejsende henvender sig til ARN. Dette gælder også, hvis man har klaget på stedet under rejsen og har fået afvist sine krav.
Klager sendes til: Nordcotours kundeservice, Sveavägen 166 vån 14, 113 46 Stockholm  eller e-mail til: info@nordcotours.se.

12 HOTEL / UUDNYTTET SENG
 Kun den rejsende, der er angivet i reservationsbekræftelsen/billetten, kan indkvarteres i værelset/lejligheden. Rejsende, der har en eller flere tomme senge i rummet / lejligheden, har ikke ret til at indkvartere en anden person.

13 BAGAGE
Det er ikke tilladt at have værdigenstande eller tyveri-tilbøjelige varer som elektronisk udstyr, kameraer, computere, smykker, kontanter og med mere i indchecket bagage. Af sikkerhedsmæssige årsager er det forbudt at medbringe farligt gods om bord eller i indchecket bagage. Hvad der er klassificeret som farligt gods er for eksempel alle typer våben, komprimerede gasser, ætsende og brændbare stoffer, maling, fyrværkeri og andre eksplosive ting eller stoffer samt toksiner og stoffer, der indeholder bakterier eller vira. Det er heller ikke tilladt at medbringe dyr om bord. Mere detaljerede oplysninger kan findes under “Vigtigt at vide” Skadet eller mistet bagage erstattes direkte fra transportselskab baseret på de regler, der gælder for hvert transportselskab. Til golftasker anbefales ekstra forsikring.

14 UDFLUGTER
Når du bestiller udflugter på rejsemålet, arrangeres dette altid i regi af den lokale agent, som vi samarbejder med på destinationen. Agenten har tilladelser, forsikring og licenser til at arrangere udflugter, og dette er statskontrolleret. I tilfælde, hvor agenten arrangerer en udflugt via en underleverandør, har disse også gyldige tilladelser, licenser og forsikring. Udflugter bookes og betales samtidig på stedet på destinationen og er bindende med undtagelse af sygdom og fremlæggelse af en lægeattest. Nogle udflugter har en risikofaktor, og det er dit ansvar at sikre, at udflugten er velegnet til dig og / eller dit rejseselskab inden reservationen. Det er vigtigt, at du og dit rejseselskab følger alle instruktioner, retningslinjer og information, du har modtaget fra rejseguiden/udflugtsguiden, især med hensyn til din og din rejsefælles sundhed og sikkerhed. Når du bestiller en udflugt, skal der altid angives et aktuelt mobilnummer, da information kan komme med kort varsel såsom tidsændring, trafikforstyrrelser osv. Personer under 18 år har ikke lov til at tage på udflugt uden voksent selskab.

De fleste udflugter og begivenheder kræver et bestemt minimumsantal eller maksimalt antal deltagere for at blive gennemført. Udflugter kan også annulleres med kort varsel på grund af dårligt vejr, strejker eller andre eksterne forhold, som vi ikke kan kontrollere. Vi er ikke ansvarlige for omkostninger, der opstår i forbindelse med, at vi bliver tvunget til at annullere en udflugt af ovenstående grund.

På udflugterne har man blandede nationaliteter af deltagere. Undertiden foregår vejledningen på skandinavisk i de sager, der er blevet lovet, men oftest foregår alt på engelsk. Udflugterne foregår ofte med indenlandske officielle guider. Din billet skal angive afhentningssted og tid. Afhentningsstedet er ikke altid på hoteller, men det kan være på bestemte andre steder, hvor man selv skal tage hen. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i udflugtsprogrammet med kort varsel, og i for- og lavsæsonen er programmet begrænset.

15. SÆRLIGE REJSETYPER 

15.1 Kun flyrejser
Ved køb af et flysæde, annulleres hjemrejsen, medmindre afgangsrejser udnyttes/bruges. Det er ikke muligt kun at bruge hjemrejsen som en enkelt rejse.
Rejsende, der kun har købt et flysæde, er ansvarlige for at kontakte Nordcotours på destinationen for at kontrollere flyvetider for returflyvning 24 timer før den planlagte afgangstid. Rejsende er også forpligtet til at være kontaktbare på det mobiltelefonnummer, der er angivet i reservationen, da ændringer kan meddeles via tekst/sms.

15.2. Uspecificeret rejse
En uspecificeret rejse er ikke en nedsat almindelig rejse, men et specielt rejsearrangement med særlige betingelser. En uspecificeret rejse betyder, at den flyvning, der præsenteres i Nordcotours program, er den samme, men ikke indkvarteringen. Indkvartering angives ved ankomsten til flydestinationen. Indkvarteringen kan placeres hvor som helst på den annoncerede destination, og det garanteres ikke, at hotellet er inkluderet i Nordcotours almindelige hotelprogram. Indkvartering kan være på et hotel / gæstehus / privatværelse eller i en lejlighed.

Indkvarteringen kan være af en meget enkel standard.
Arrangøren garanterer privat bad og toilet.
Selv hvis hotellet skulle tilbyde mad, er måltider ikke inkluderet i prisen.
Aircondition og pengeskab er ikke inkluderet.
Rengøring under opholdet er normalt ikke inkluderet.
Bytte af indkvartering kan forekomme en eller flere gange under opholdet.
Arrangøren kan ikke advare om forstyrrelser som f.eks. igangværende byggearbejde.
Rejsende, der rejser alene, skal betale et tillæg for at få enkeltværelser.
Prisen inkluderer ikke transfer mellem lufthavn og indkvartering, retur til lufthavn ved afrejse eller mellem overnatningssteder i tilfælde, hvor der skiftes indkvartering under opholdet.
Ønskemål kan ikke garanteres.
Arrangøren garanterer, at maksimalt 4 personer på en reservation er indkvarteret på det samme hotel.
Rejselederservicen er begrænset.
Vi anbefaler, at de, der har krav til deres bolig, vælger en bestemt bolig. Vi fraråder rejsende med nedsat mobilitet eller handicap samt rejsende med børn til at vælge uspecificeret indkvartering.

15.3 Uspecificeret All Inclusive *** er en uspecificeret rejse (se betingelse 15.2), hvor arrangøren garanterer mindst et 3-stjernet hotel med All Inclusive.

15.4. Golfrejser
Privatrejser golf. Ved bestilling af en golfrejse skal depositum betales i overensstemmelse med 2.2. Slut betaling af rejseprisen skal være Nordcotours i hænde senest 40 dage før afgang.
 I tilfælde af afbestilling gælder følgende:
-Hvis afbestillingen er 40 dage før afrejse, skal den rejsende betale registreringsgebyret og omkostningerne for start tiderne som et afbestillingsgebyr.
-I tilfælde af afbestilling derefter, men tidligere end 22 dage før afrejse, skal den rejsende betale 25% af rejseprisen og de samlede omkostninger ved start tiderne.
- Hvis aflysning sker derefter, men tidligere end 15 dage før afrejse, skal den rejsende betale 50% af rejseprisen samt omkostningerne ved start tider som et afbestillingsgebyr.
-Hvis afbestillingen sker inden for 14 dage før afrejse, skal den rejsende betale hele rejsens pris inklusive omkostninger for starttider som et afbestillingsgebyr.

15.5 Grupperejser Golf (minimum 8 personer)
Ved bookning af en golfrejse skal depositum betales derefter. Ud over depositum skal omkostninger til starttider også betales sammen med depositum, hvis dette fremgår af aftalen. Datoer for slutbetaling og særlige afbestillingsregler for grupperejser med golf vil blive meddelt til grupper på tidspunktet for reservationen.

15.6 Grupperejse.
Forskellige typer af grupper følger særlige betingelser, som opnås i forbindelse med reservationen og se under separat fane på hjemmesiden kaldet grupperejser.

16 PERSONLIGE DATA
Se INTERNETPOLITIK OG COOKIES under en separat fane på hjemmesiden. https://www.nordcotours.dk/Home/Privacy_policy

Kontakt os
Besked

Reservation number not provided

Name not provided

Email not provided

Phone not provided

Dine noter er ikke leveret

Sender

{{message}}

Forespørgsel

{{inquiryWizard.Answers[inquiryWizard.Step].Question}}

 • {{option.Text}}
  • {{childOption.Text}}

Name not provided

Email not provided

Phone not provided

Notes not provided

±3 ±7 ±14

Sender